Datorii catre furnizori, mai vechi de 3 ani?

noiembrie 9, 20220

Ce se intamplă dacă constați că aveți datorii mai vechi de 3 ani către furnizori?

Cum intervine prescrierea și ce legislatie se aplică?

Din punct de vedere juridic, conform Codului Civil, pentru prescrierea datoriilor mai vechi de 3 ani se aplica urmatoarele articole:

 • Codul civil, art. 2.500 care arata ca dreptul material la acțiune, denumit în continuare drept la acțiune, se stinge prin prescripție, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.Prin drept la acțiune se înțelege dreptul de a constrânge o persoană, cu ajutorul forței publice, să execute o anumită prestație, să respecte o anumită situație juridică sau să suporte orice altă sancțiune civilă, după caz.
 • Codul civil, art. 2.501 arata ca drepturile la acțiune având un obiect patrimonial sunt supuse prescripției extinctive, în afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel.
 • Codul civil, art. 2.506 care arata ca după împlinirea termenului de prescripție, cel obligat poate să refuze executarea prestației.
 • Codul civil, art. 2.517 arata ca termenul general de prescriptie este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen.
 • Codul civil, art. 2.524 arata ca dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul obligațiilor contractuale de a da sau de a face prescripția începe să curgă de la data când obligația devine exigibilă și debitorul trebuia astfel s-o execute.
 • Codul civil, art 2.541 arata ca dacă întreruperea prescripției a avut loc prin recunoașterea dreptului de către cel în folosul căruia curgea, va începe să curgă o nouă prescripție de același fel.

Din punct de vedere contabil, conform punctului 328 din OMFP 1802/2014, la scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entitățile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora. În egala masură, din punct de vedere contabil, acest lucru nu este menționat totuși ca o obligație. Punctul 435 din același ordin mai arata că acestea se înregistrează ca alte venituri din exploatare – datoriile prescrise, scutite sau anulate potrivit legii.

Punctul 28 al Ordinului 2861/2007 care reglementează inventarierea patrimoniului precizează că, creanțele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit “Extrasului de cont” sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme şi se sancţionează potrivit legii. Așadar, dacă datoria deține și o pondere valorică însemnată în totalul soldurilor, neconfirmarea soldului poate fi considerată abatare de la normele de inventariere. Pe de altă parte dacă se confirmă soldul, termenul de prescripție de 3 ani se prelungește începând cu data confirmării.

Consecintele fiscale sunt urmatoarele:

 • creșterea venitului impozabil (crește impozitul micro cu 1% sau 3% din această sumă, sau impozitul pe profit, dupa caz)
 • in contul 7588 se inregistrează atât baza cat si TVA-ul aferent. Nu se colectează TVA operațiunea nefiind o operațiune in sfera TVA.

Documentele utilizate pentru a justifica această operațiune nu sunt detaliate într-o prevedere legală, de aceea in opinia noastră acestea pot fi dupa caz:

 • lista de inventariere cu propunerea de scoatere din evidență, aprobată de conducerii entității;
 • proces verbal de scoatere din evidență;
 • decizia asociatului unic sau hotarârea AGA dacă sumele sunt semnificative.

Leave a Reply

Adresa
Calea Chișinăului, nr. 45
Etaj 1, Camera 1-5
Ne găsiți și online
Pe următoarele platforme de social media
KONTTOAdresa
Calea Chișinăului, nr. 45
Etaj 1, Camera 1-5
ContactTelefoane
Prezentă OnlineNe găsiți și online
Pe următoarele platforme de social media

© 2024 • KONTTO – Servicii Financiar – Contabile Iași
Toate drepturile rezervate

© 2024 • KONTTO – Servicii Financiar – Contabile Iași. Toate drepturile rezervate.