Tipuri de fonduri structurale auditate:

Servicii de AUDIT.

 • Verificarea conformitatii activitatilor, desfasurate de o companie, cu politicile, programele si strategiile de management ale acesteia, precum si cu prevederile legale
 • Evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducere în scopul cresterii eficientei activitatii
 • Evaluarea gradului de adecvare a datelor / informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din companie
 • Protejarea elementelor patrimoniale si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor, erorilor si pierderilor de orice fel

Rapoartele de audit ce vor fi emise vor contine:

Proceduri realizate si constatari

Verificarea veniturilor proiectului de finantare

Verificarea eligibilitatii cheltuielilor; acuratete si inregistrare

Costuri administrative (indirecte)

Conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului si revizuirea analitica

Tipuri de audit.

Logo Servicii de contabilitate KONTTO Iasi
 • Audit intern
 • Audit contabil

 • Audit fiscal

 • Audit statutar

 • Audit fonduri europene

 • Audit financiar al situatiilor financiare anuale

 • Audit financiar al situatiilor financiare consolidate

 • Audit de conformitate: pentru a asigura respectarea normelor, reglementarile si dreptul legislatia aplicabila unei companii

 • Auditul performantei: pentru a se asigura utilizarea eficienta a resurselor pentru a atinge obiectivele unei companii

 • Misiuni speciale: se refera la investigatii de frauda si coruptie, sau orice alt serviciu special, cu aprobarea conducerii

 • Auditul este obligatoriu in cazul finantarilor europene, cu toate acestea doar o evaluare riguroasa va garanta atat rambursarea cheltuililor efectuate, cat si eliminarea riscurilor de a returna fondurile primite si utilizate pentru cheltuieli neeligibile.

Lasa-ne un mesaj.

Numele si Prenumele D-voastra
Numar de telefon la care puteti fi contactat
Dupa primirea mesajului veti fi contactat in cel mai scurt timp.

Obtine oferta pentru servicii contabile.

Solutii fiscale pentru orice tip de business.