Ce acte sunt necesare pentru infiintarea unei firme?

iulie 10, 20210

Lista Completa De Acte Necesare Infiintarii Unei Societati

 • Cererea de înregistrare (original);
 • Anexa 1 privind înregistrarea fiscală şi, după caz, anexa 2 privind investiţia străină;
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani sau persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip;
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei și a emblemei;
 • Actul constitutiv (original);
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu secundar;
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;
 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie certificată de parte);
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
 • Declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 • Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice;
 • Dovezile privind plata tarifului legal.

Ai Nevoie De Asistenta Pentru Infiintarea Unei Societati?

KONTTO ofera servicii complete de infiintare societaticontabilitate si HR.

Daca doresti sa iti infiintezi o societate ia legatura cu noi pentru a vedea daca te putem ajuta.

Leave a Reply

Adresa
Calea Chișinăului, nr. 45
Etaj 1, Camera 1-5
Ne găsiți și online
Pe următoarele platforme de social media
KONTTOAdresa
Calea Chișinăului, nr. 45
Etaj 1, Camera 1-5
ContactTelefoane
Prezentă OnlineNe găsiți și online
Pe următoarele platforme de social media

© 2024 • KONTTO – Servicii Financiar – Contabile Iași
Toate drepturile rezervate

© 2024 • KONTTO – Servicii Financiar – Contabile Iași. Toate drepturile rezervate.