SAF-T – D406

noiembrie 16, 20220

Fișierul standard de control fiscal (Standard Audit File for Tax, SAF-T) reprezintă o nouă obligație declarativă instituită în sarcina contribuabililor, și reflectă standardul internațional pentru schimbul electronic de date contabile între societăți/organizații și autoritățile fiscale, conținând informații referitoare la datele contabile și fiscale ale contribuabililor.

Rolul principal al SAF-T este acela de a standardiza transferul de informații între autoritățile fiscale și contribuabili, oferind beneficii ambelor părți. SAF-T implică raportarea periodică a unui set de informații (inițial, suplimentar declarațiile fiscale – într-un format predefinit) care facilitează revizuirea de către autoritățile fiscale a operațiunilor desfășurate de contribuabili.

România a introdus obligația de raportare SAF-T începând cu 1 ianuarie 2022, pentru persoanele juridice române și unitățile fără personalitate juridică din România ale persoanelor juridice străine care țin contabilitatea în partidă dublă, precum și pentru societățile nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în România.

Structura SAF-T în România conține peste 390 de elemente fiscale și contabile obligatorii care ar trebui raportate de contribuabili.

Fișierul SAF-T constituie una dintre probele ce vor fi administrate de către organele fiscale cu ocazia controalelor fiscale efectuate pentru determinarea stării de fapt fiscale, scopul inspecției fiscale fiind, printre altele, verificarea concordanței dintre datele din declaraţiile fiscale și cele din evidența contabilă şi fiscală a contribuabilului/plătitorului, inclusiv informațiile din Fișierul SAF-T.

Contribuabilii obligați să depună fișierul SAF-T

Data de la care transmiterea Fișierului SAF-T devine obligatorie variază în funcție de categoriile de contribuabili, astfel:

  • contribuabilii mari în această categorie la data de 31 decembrie 2021 au avut obligația de depunere a D1 în ianuarie 2022;
  • contribuabilii mijlocii în această categorie la data de 31 decembrie 2021 au obligația de depunere a Declarației informative D406 de la data de 1 ianuarie 2023;
  • contribuabili mici în această categorie la data de 31 decembrie 2021 au obligația de depunere a Declarației informative D406 de la data de 1 ianuarie 2025;
  • prin excepție, instituțiile financiar-bancare și societățile de asigurare/reasigurare (inclusiv societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative/fonduri de investiții alternative, entități autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară), încadrate la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili 1 ianuarie 2023.

În categoria contribuabililor care au obligația de a depune la organul fiscal Fișierul SAF-T sunt incluse și societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe).

Pregătirea pentru SAF-T nu se limitează la extragerea datelor din sistemul de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) și transmiterea acestora către ANAF  în formatul necesar (adică *.xml), ci presupune și anumite etape pregătitoare prin care se verifică acuratețea și integritatea fișierelor SAF-T pe care le veți transmite.

KONTTO are o echipă dedicată care vă poate oferi asistență în pregătirea pentru noua raportare SAF-T.

Pentru mai multe informații despre etapele pregătirii pentru SAF-T, echipa noastră dedicată vă stă la dispoziție.

Leave a Reply

Adresa
Calea Chișinăului, nr. 45
Etaj 1, Camera 1-5
Ne găsiți și online
Pe următoarele platforme de social media
KONTTOAdresa
Calea Chișinăului, nr. 45
Etaj 1, Camera 1-5
ContactTelefoane
Prezentă OnlineNe găsiți și online
Pe următoarele platforme de social media

© 2024 • KONTTO – Servicii Financiar – Contabile Iași
Toate drepturile rezervate

© 2024 • KONTTO – Servicii Financiar – Contabile Iași. Toate drepturile rezervate.